Het ontstaan en de visie van Helder.

Helder. is opgericht door Laura Kralt, klinisch orthopedagoog met diagnostiekaantekening. Haar master pedagogische wetenschappen met basisaantekening diagnostiek behaalde zij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nadat zij met uit huis geplaatste jongeren had gewerkt, zag Laura hoeveel psychische nood er is onder kinderen en jongeren, en hoe slecht dit soms door de maatschappij wordt begrepen en opgepakt. Ook kreeg zij ideeën over hoe zorginstellingen hun zorg beter kunnen organiseren om zo tot de goede resultaten voor hun cliënten te komen.

Vanuit de visie om kinderen en jongeren beter tot hun recht te laten komen is zij daarom met de onderneming Helder. gestart in september 2014. Inmiddels werkt Helder. voor meerdere opdrachtgevers in het kader van het opstellen, verbeteren en implementeren van kwaliteitsbeleid vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Daarnaast biedt Helder. gedragswetenschappelijke ondersteuning door trajecten van cliënten te monitoren, aan te sturen en gedragswetenschappelijke interventies te plegen wanneer nodig. Helder. is met name actief voor begeleid wonen instellingen en gezinshuizen. Het werk van Helder. maakt een positief verschil in de beleidsvoering van organisaties en de trajecten van cliënten.


De boom in het logo van Helder. staat voor groei. Helder. gelooft dat organisaties altijd een groei moeten blijven doormaken. Dit betreft zowel de groei van elke afzonderlijke persoon in de organisatie, als de groei van de organisatie als geheel. Deze groei is merkbaar voor cliënten en resulteert dus ook in hun persoonlijke groei. Helder. wil deze vormen van groei bewerkstelligen bij haar opdrachtgevers.


Helder. is lid van zowel de NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) als het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Daarnaast is Helder. aangesloten bij het klachtenportaal zorg (KPZ). Indien u diensten ontvangt van Helder. en een klacht heeft over Helder. kunt u deze met klacht met Helder. bespreken of indienen bij het klachtenportaal zorg. Op hun website is de klachtenregeling te vinden (www.klachtenportaalzorg.nl).