Skip to main content

Over Helder.

Het ontstaan en de visie van Helder.

Helder. heeft als missie de jeugd- en jongvolwassenen zorg te verbeteren. Helder. wil dit doen door het bieden van gedegen advies vanuit het vak van gedragswetenschapper. Daarnaast wil Helder. als intern auditor zorginstellingen ondersteunen om processen efficiënter te maken. Zodat cliënten hier profijt van hebben.

Helder. is van mening dat efficiënte processen, met een duidelijke rol- en taakverdeling cliënten ten goede komen. Doen wat nodig is, en niet meer of minder. Met korte lijntjes en bekwame professionals. Om dit te bereiken moeten zorginstellingen hun processen efficiënt inrichten en hun personeel maximaal faciliteren. Zowel inhoudelijk als praktisch. Helder. draagt hier graag een steentje aan bij. Zowel in de rol van intern auditor, als in de rol van gedragswetenschapper.