Skip to main content

Diensten

Helder. biedt twee diensten aan: ondersteuning als gedragswetenschapper aan gezinshuizen en kleinschalige begeleid wonen instellingen, en interne audits in het kader van ISO 9001 certificering.

Ondersteuning als gedragswetenschapper aan gezinshuizen en begeleid wonen instellingen 

Helder. biedt vanuit haar achtergrond als klinisch orthopedagoog ondersteuning aan gezinshuizen en (kleinschalige) begeleid wonen instellingen. Helder. kan hier als freelancer worden ingezet om de functie van gedragswetenschapper te vervullen. De ondersteuning die Helder. op deze wijze te bieden heeft aan gezinshuizen en begeleid wonen instellingen omvat:

  • Ondersteuning bij screening en plaatsing van nieuwe cliënten;
  • Het opstellen en evalueren van zorgplannen met alle betrokkenen;
  • Periodieke overleggen om de voortgang van de cliënten te bespreken en te ondersteunen bij het behalen van de zorgplan doelen;
  • Deelname aan multidisciplinair overleg wanneer nodig, of periodiek indien een cliënt behandeling volgt;
  • Consultatie op afroep in lastige- of crisis situaties.

Helder. heeft geruime tijd ervaring met het werk als gedragswetenschapper binnen gezinshuizen en begeleid wonen instellingen. Sterke kanten van Helder. zijn met name: Tijd en ruimte om betrokken te zijn, vasthoudendheid in het belang van het kind en duidelijke afstemming en samenwerking zoeken met betrokken partijen, zoals ouders, jeugdbeschermers en behandelaren.

Bent u als gezinshuis of kleinschalige begeleid wonen instelling op zoek naar een betrokken gedragswetenschapper? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.

Interne audits

Helder. is intern auditor voor zorginstellingen. Indien een zorginstelling voornemens is een kwaliteits keurmerk te behalen zoals ISO9001 of HKZ, kan Helder. van tevoren een interne audit uitvoeren. Hierdoor wordt duidelijk wat er nog moet worden verbeterd om een externe audit door een certificerende organisatie met een zo groot mogelijke kans op succes te kunnen doorstaan. Meer weten over het laten uitvoeren van een interne audit door Helder.? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.