Diensten

Helder. biedt drie diensten aan: ondersteuning als gedragswetenschapper aan gezinshuizen en kleinschalige begeleid wonen instellingen, beleidsondersteuning en interne audits in het kader van ISO 9001 certificering.

Ondersteuning als gedragswetenschapper aan gezinshuizen en begeleid wonen instellingen 

Helder. biedt vanuit haar achtergrond als klinisch orthopedagoog ondersteuning aan gezinshuizen en (kleinschalige) begeleid wonen instellingen. Helder. kan hier als freelancer worden ingezet om de functie van gedragswetenschapper te vervullen. De ondersteuning die Helder. op deze wijze te bieden heeft aan gezinshuizen en begeleid wonen instellingen omvat: 
  • Ondersteuning bij screening en plaatsing van nieuwe cliënten;
  • Het opstellen en evalueren van zorgplannen met alle betrokkenen;
  • Periodieke overleggen om de voortgang van de cliënten te bespreken en te ondersteunen bij het behalen van de zorgplan doelen;
  • Deelname aan multidisciplinair overleg wanneer nodig, of periodiek indien een cliënt behandeling volgt;
  • Consultatie op afroep in lastige- of crisis situaties.
Helder. heeft geruime tijd ervaring met het werk als gedragswetenschapper binnen gezinshuizen en begeleid wonen instellingen. Sterke kanten van Helder. zijn met name: Tijd en ruimte om betrokken te zijn, vasthoudendheid in het belang van het kind en duidelijke afstemming en samenwerking zoeken met betrokken partijen, zoals ouders, jeugdbeschermers en behandelaren. 

Bent u als gezinshuis of kleinschalige begeleid wonen instelling op zoek naar een betrokken gedragswetenschapper? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website. 

Beleidsondersteuning aan zorginstellingen

Heeft u een organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren of jongvolwassenen? Dan biedt Helder. hulp bij het opstellen en/of verbeteren van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Het beleid dat u voert heeft immers invloed op het gehele reilen en zeilen van uw bedrijf en daardoor op de resultaten voor uw cliënten en de tevredenheid van uw ketenpartners en opdrachtgevers. De voordelen van het inschakelen van Helder.:
  • Omdat Helder. werkt vanuit een gedragswetenschappelijke achtergrond en ervaring, weet Helder. wat nodig is om uw doelgroep op een kwalitatief hoogwaardige manier te bedienen;
  • Helder. zorgt er daarnaast desgewenst voor dat uw personeel met het verbeterde of nieuwe beleid uit de voeten kan. Dit doet Helder. door het beleid in één of meerdere sessies op inzicht gevende wijze aan uw personeel te presenteren;
  • Al het beleid wordt opgesteld aan de hand van wet- en regelgeving en de ISO 9001 norm. Hierdoor kunt u indien gewenst gemakkelijker uw ISO 9001 certificaat behalen;
  • Helder. formuleert het beleid op een duidelijke, uniforme manier en werkt uw beleid aan de hand van protocollen en checklisten uit tot op de werkvloer. Hierdoor is het beleid gemakkelijk en goed toepasbaar in de praktijk. In één grote jaarplanning staan alle beleidsacties voor het gehele jaar ingevuld, hierdoor kunt u niets vergeten;
  • Na de afrondingsfase kan Helder. indien gewenst periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) bij u terugkomen om het beleid te actualiseren.

Het motto van Helder. is dat goed beleid de organisatie ondersteunt en soepel laat draaien, in plaats van overbelast en meer werk geeft. Benieuwd of Helder. iets kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op.

Interne audits ISO 9001

Helder. is intern auditor voor zorginstellingen in het kader van ISO 9001. Indien een zorginstelling voornemens is het ISO 9001 keurmerk te behalen, kan Helder. van tevoren een interne audit uitvoeren. Hierdoor wordt duidelijk wat er nog moet worden verbeterd om een externe audit door een certificerende organisatie met een zo groot mogelijke kans op succes te kunnen doorstaan. Meer weten over het laten uitvoeren van een interne audit door Helder.? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.