Diensten

Helder. biedt twee diensten aan. De ene dienst die Helder. aanbiedt is het opstellen of verbeteren en het implementeren van het kwaliteitsbeleid van zorginstellingen. De andere dienst die Helder. aanbiedt is persoonlijke coaching van jongeren, jongvolwassenen en ouders met opvoedvragen. In het onderstaande wordt uitgelegd wat deze diensten precies inhouden.

Beleids- en kwaliteitsverbetering van zorginstellingen

Heeft u een organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren of jongvolwassenen? Dan biedt Helder. hulp bij het opstellen en/of verbeteren van uw kwaliteitsbeleid of kwaliteitsmanagementsysteem. Het beleid dat u voert heeft immers invloed op het gehele reilen en zeilen van uw bedrijf en daardoor op de resultaten voor uw cliënten en de tevredenheid van uw ketenpartners en opdrachtgevers. De voordelen van het inschakelen van Helder.:
  • Omdat Helder. werkt vanuit een achtergrond als klinisch orthopedagoog, voert Helder. het verbeterde beleid gelijktijdig bij u uit als orthopedagoog op de werkvloer. Beleid en praktijk worden hierdoor op elkaar afgestemd;
  • Helder. zorgt er daarnaast voor dat uw personeel met het verbeterde of nieuwe beleid uit de voeten kan. Bijvoorbeeld door presentaties, coaching en casuïstiekbesprekingen in de stijl van het nieuwe beleid;
  • Indien gewenst wordt het beleid opgesteld aan de hand van voor uw branche geldende normen (bijvoorbeeld HKZ of ISO normen);
  • Helder. formuleert het beleid op een duidelijke, uniforme manier en werkt uw beleid aan de hand van protocollen en checklisten uit tot op de werkvloer. In één grote jaarplanning staan alle beleidsacties voor het gehele jaar ingevuld, hierdoor kunt u niets vergeten.
  • Na de afrondingsfase kan Helder. indien gewenst periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) bij u terugkomen om het beleid te evalueren op proces- en resultaatniveau.
De opties die Helder. biedt op het gebied van beleids- en kwaliteitsverbetering zijn:
  • Het opstellen van een kwaliteitshandboek voor uw organisatie, eventueel volgens voor uw branche geldende normen zoals ISO of HKZ normen, of het verbeteren en updaten van een bestaand kwaliteitshandboek;
  • Het implementeren van het kwaliteitsbeleid (door Helder. opgesteld of reeds aanwezig in uw organisatie);
  • Het jaarlijks uitvoeren van een interne audit om te bepalen of uw organisatie nog steeds voldoet aan het reeds opgestelde en/of verbeterde kwaliteitsbeleid.
Bovenstaande opties zijn apart of in combinatie uitvoerbaar.

Het motto van Helder. is dat goed beleid de organisatie ondersteunt en soepel laat draaien, in plaats van overbelast en meer werk geeft. Doordat Helder. werkt vanuit een achtergrond als klinisch orthopedagoog weet Helder. wat er nodig is om uw doelgroep op een kwalitatief hoogwaardige manier te bedienen. Benieuwd of Helder. iets kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op.

Persoonlijke coaching

Ben jij een jongere of jongvolwassene en loop je vast in het vinden van balans in je leven in werk en relaties? Of loop je tegen jezelf aan op je school of opleiding? Voel je weinig energie, ervaar je boosheid, (faal)angst en/of (keuze)stress? Of bent u een ouder en heeft u opvoedvragen? Dan kan persoonlijke coaching een steuntje in de rug geven.

In meerdere sessies werkt Helder. op een oplossingsgerichte manier aan het bereiken van de coachings doelen die in de intake worden gesteld. Oplossingsgericht wil zeggen dat de focus ligt op de oplossingen en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Meer weten over wat dit inhoudt? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.