Mogelijkheden

Momenteel bied ik met Helder. hulp aan door middel van twee verschillende activiteiten, namelijk het (her)schrijven van beleid voor organisaties en persoonlijke coaching van jongvolwassenen.

 

Beleidsmatige ondersteuning

Heeft u een organisatie die hulp biedt aan kinderen, jongeren of jongvolwassenen? Dan bied ik hulp bij het schrijven of herschrijven van beleidsstukken, om zo kwaliteit binnen uw organisatie mogelijk te maken. Hierbij wordt het beleid opgesteld aan de hand van voor uw branche geldende normen (bijvoorbeeld HKZ of ISO normen). Ik formuleer beleid op een duidelijke, uniforme manier en werk uw beleid aan de hand van een jaarplanning, protocollen en checklisten uit tot op de werkvloer. Hierdoor kan uw organisatie belangrijke en wettelijk verplichte zaken niet vergeten. Daarnaast kan ik u helpen om waar nodig een verandering in uw bedrijfscultuur te bewerkstelligen.

 

Mijn motto is dat goed beleid de organisatie ondersteunt en soepel laat draaien, in plaats van overbelast en meer werk geeft. Doordat ik ben afgestudeerd als orthopedagoog heb ik weet van wat er nodig is om uw doelgroep op een kwalitatief hoogwaardige manier te bedienen. Ook kan ik uw medewerkers ondersteunen om het beleid richting uw cliënten op de juiste wijze toe te passen. Na de afrondingsfase kan ik periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) bij u terugkomen om het beleid te evalueren op proces- en resultaatniveau. Benieuwd of ik iets kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.

 

Orthopedagogische begeleiding

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van zorgplannen of risicotaxaties of bij de begeleiding van uw cliënten? Neem dan contact op om te zien wat ik voor u kan betekenen als orthopedagoog. Ook handelingsadviezen en aanbevelingen voor de zorgcoördinatie van uw organisatie behoren tot de mogelijkheden.

 

Persoonlijke coaching

Ben je jongvolwassen en loop je vast in het vinden van balans in je leven in werk en relaties? Voel je weinig energie, ervaar je (faal)angst en (keuze)stress ? Dan kan persoonlijke coaching jou een steuntje in de rug geven. Als hoogsensitief persoon ben ik met name gespecialiseerd op het gebied van omgaan met hoogsensitiviteit en angstproblematiek. Ook als u een ouder bent en de interactie met uw kind wil verbeteren of aan uw opvoedvaardigheden wil werken, kunt u bij mij terecht.

 

In meerdere sessies werk ik op een oplossingsgerichte manier aan het bereiken van de coachings doelen die in de intake worden gesteld. Oplossingsgericht wil zeggen dat we ons focussen op de oplossingen en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ik gebruik psycho-educatie, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en de principes uit het competentiegericht leren in de manier waarop ik coach. Meer weten over wat dit inhoudt? Neem dan contact op via de contactgegevens op deze website.